آموزش دوره ETABS و SAFE

دوره ETABS  و SAFE

سرفصل:

مباني تئوري (انتخاب سيستم سازه اي ستون گذاري و…)/ آشنايي با ETABS و منوهاي آن/ شروع يك پروژه-معرفي محورها- كار با منوي Edit &file/ معرفي يك پروژه كاربردي و ساخت مدل از يك نقشه معماري/ مباني تئوري (انواع سيستم مقاوم جانبي- انواع سيستم سازه اي- اتصالات- دستك و آويز و …)/ كاربرد منوي view توضيحات مربوط به آن/ كاربرد منوي select و توضيحات مربوط به آن/ مثال گام به گام و انجام آموزه هاي جلسه بر پروژه تعريف شده / مباني تئوري (انواع سقف ها و ويژگي هاي آنها- انواع دالها- مشخصات مصالح و …)/ توضيحات منوي Draw/ كاربرد منوي define و چگونگي معرفي ويژگي هاي يك سازه/ معرفي زير برنامه SD-Section و كاربرد آن/ مثال گام به گام و انجام آموزه هاي جلسه بر پروژه تعريف شده / مباني تئوري(تيرريزي هاي فرعي و قواعد آن/ نحوه استقرار خطي و سطحي در مدلسازي و …)/ آشنايي با منوي Assign و توضيحات مربوط به آن/ اجراي تكنيك هاي منوي select در اختصاص ويژگي ها به مدل/ انجام آموزه هاي جلسه بر پروژه تعريف شده / بارگذاري ثقلي و جانبي/ تركيب بارها/ مدلسازي پله،آسانسور،خرپشته و …/ اعمال آموزه ها بر پروژه اعمالي/ منوي Analyse  و تعاريف زير منوهاي آن/ كنترل مدلسازي/ كنترلها و ضوابط آيين نامه اي طرح پس از آناليز سازه (بتني و فولادي)/ انواع دياگرام ها و منوي display/ انتقال داده ها از ETABS به Excel و كاربرد آنها/ انجام آموزه هاي جلسه بر پروژه تعريف شده/ طراحي سازه فولادي بر اساس ضوابط مبحث دهم/ خروجي هاي مورد نياز دفترچه محاسبات/ مثال گام به گام/ طراحي سازه بتني و كنترل ضوابط آيين نامه اي/ اصول طراحي ديوار برشي/ انتقال نتايج از ETABS به SAFE/ مباني تئوري پي/ كنترل هاي پي/ مدلسازي پي/ انجام آموزه هاي جلسه بر پروژه تعريف شده/ خروجي هاي برنامه ETABS و استفاده از آنها در نقشه هاي اجرايي/ جزئيات نشان دادن مشخصات طراحي در آنها/ مثال هاي گام به گام/ مدلسازي و طراحي يك پروژه جديد از پايه و انجام تمامي موارد تدريسي.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com